مثل همه

درخواست حذف این مطلب

مثل همه عشقای یه طرفه

که نمیشه

عاشقت نیست اونطوری که تو هستی اونطوری که تو میسوزی

اونطور نیست

بفهم

هیچ ویژگی خاصی نسبت به بقیه عشقهای آبکی نداری

چندسال از عمرمو فکر می عشق واقعیمو پیدا چندسال از عمرمو دنبال عشق می گشتم

چندسال از عمرمو تلف

باقیشو چطور باید سر کنم

تو مقصری تو در به وجود آمدن این حس نابجا مقصری

تو

ناجی

خدا

و من

همه مقصریم


زندگی بدون حس دوست داشتنت خیلی بی معنیست، خیلی

دوباره درونم پر از سرماست

پر از درد است

پر از غصه است

رفتی برای همیشه برو

بزار به نبودنت خو کنم

بزار برای از دست دادنت فقط یکدفعه عزاداری کنم

سالهاست این عشق مرده است و من تنها جسدش را حفظ میکنم جسدی که تنها کالبد من است

و تو

هنوز هم کار داری

هنوز هم وقت نداری

هنوز هم نمی بینی

انگار مردها همه مثل هم هستن یا من شانس نیاوردم یا من سهمی از هیچ محبتی نداشته ام
خواهر کوچیکه با حامی عزیز ، رفتن برای همیشه زنجان زندگی کنن


زمانه بخند به دردهای من