از اونروزاستا

درخواست حذف این مطلب

از اونروزای بی حوصلگیمه

اصلا دلم نمی خواست بیام سر کار

تمام راه بهش فکر و بغض راه گلومو بست و چشمام پر شد

اصلا چرا باید رادیو سر صبحی آهنگ مست و عاشق بهنام بانی رو پخش کنه که من نتونم بغضمو مثل همیشه قورت بدم

امروز برگشتنی هم باید برم حامی رو نگهدارم آبجی کوچیکه اسبابشو جمع کنه

یعنی امروز هیچ زمانی ندارم بتونم با دلم خلوت کنم

من بدون تو نمیتوانم و با تو نمی توانی

چه روزگار غریبیست که همواره پاسخ محبت ها بی اعتناییست