رسول این زمان منم

درخواست حذف این مطلب

رسول این زمان منم، گواه من همین که من

به هر چه دست میزنم، بدل به هیچ می شودچقدر هم کار داشت، بیشتر از چهار دقیقه بعد این حرفش تو تلگرام نبود و رفت که رفت...

میدونستم خیلی بی مرامی، اما واقعا دور از ادب هستش به یکی بعد از مدتها ح و می پرسه بگی کار دارم، بعدشم نیای بعد کارت بگی خوب تماس گرفته بودید چه خبر، خوبین خانواده خوبن، کاری داشتید، شاید طرف آ عمری می خواسته یه حالی ازت پرسیده باشه، خوبه آدم با این مدل افراد در حال جون دادن باشه، ندانسته با کلی حرف در گلو رفته برای خودش، والا به خدا


راستی گفت سلام می رسونن

دقیقا منظورش کی بود
در سوزاندن دل من ین، اونموقع که عاشقانه بهت مهر می ورزم چرا تشکر نمیکنی، جالب است دل می شکنی بعد عوض پیوند زدن چینی ش ته با سوهان نرمش میکنی، ممنون از شما