روزهای سخت باز هم آمدند

درخواست حذف این مطلب

کمر آقا پسر دوباره داره اذیتش می کنه من یه جورایی همش خودمو مقصر میدونم با اینکه میدونم در به دنیا اومدنش با این مشکل ستون مهره کمترین نقش رو داشتم اما مادرها همیشه غصه بچه هاشونو میخورن مخصوصا اگه بهشون بگن بچه شما بطور مادرزادی مهره دوازده کمرش کایفوز داره

از یکشنبه هفته پیش براش وقت گرفته بودم ببرمش طب سوزنی، دیروز اولین جلسش بود از گوش راستش تا نوک پای راستشو سوزن زد، طب سوزنی که مدرکشو از آلمان گرفته بود و دوره های متعددی رو در چین گذرونده بود بهم اطمینان داد اگر دو ماه ببرمش اونجا و هفته ای دوبار سوزن بزنه آ دو ماه حالش خوب میشه و می تونه بدون درد بشینه و راه بره

خدا کنه زودتر خوب بشه

خنده داره اگه بگم هر وقت میگه کمرم درد می کنه سیاتیک کمر منم میگیره، الان یه هفته است منم کمرم گرفته امانمو بریده

یادمه اونموقعی که تو هم بهم گفتی کمرت گرفته و تو ماشین تو گردنه حیران بودی و کلی با هم پیامکی حرف زدیم منم کمرم گرفت تا یک هفته دردش اذیتم میکرد

کلا هر کی برام عزیز باشه دردش به جونم میفته دست خودم نیست که

خیلی ناراحتم نیستی فراموشم کردی آره؟!