عاشقانه های بی پایان  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهمیشگی من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دار

ادامه مطلب  

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن  

درخواست حذف این مطلب
من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما

ادامه مطلب  

رفیق اهل دل و یار محرمی دارم  

درخواست حذف این مطلب
رفیق اهل دل و یار محرمی دارمبساط باده و عیش فراهمی دارمکنار جو ، چمن شسته را نمی خواهمکه جوی اشکی و مژگان پُر نَمی دارمگذشتم از سر عالم ، ی چه می داندکه من به گوشه ی خلوت ، چه عالمی دارمتو دل نداری و غم هم نداری اما منخوشم از این که دلی دارم و غمی دارمچو حلقه بازوی من تنگ ، گِرد پیکر توستحسود جان بسپارد که خاتمی دارمبه سربلندیِ خود واقفم ، ز پستی نیستبه پشت خویش اگر چون فلک خمی دارمز سیل کینه ی دشمن چه غم خورم سیمین ؟که همچو کوهم و بنیان محکمی دا

ادامه مطلب  

چو به او نیاز دارم  

درخواست حذف این مطلب
چو هوای کو و وصلش همه در ... دارمو غلام عشق گشتم، چه جز او نیاز دارمنگذار خواجه ما را ، سر این سجده به خواهشخبری ز شمع رویش ، به شبم نیاز دارممگر آن خمار مستی که به شوق داده بودیبه دو غفلتم فنا شد ، که قفس نیاز دارمبه طرب گشوده ام پر، تو بیا مرا رها کنکه دگر نمانده باشم ، چو به او نیاز دارم

ادامه مطلب  

هنوزم دوستت دارم عشقم  

درخواست حذف این مطلب
 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را

ادامه مطلب  

شدم مانند آن سرباز، که پایش رفته بر مینی  

درخواست حذف این مطلب
نه راهی پیش رو دارم، نه راهی پشت سر دارمبگو از عشق تو دیگر، چگونه دست بر دارمنه حسی من به دارم، نه قلبی پر هوس دارمکه غیر از من بدون تو، دلی هم در به در دارمبه قلبم آمدش عشقت، از آن چشمان زیبایتولی حالا که این غم ها، ز چشم پر شرر دارمتو رفتی و ندانستی، تو بودی علت شوقمکه دیگر از غمت اینج،ا فقط چشمان تر دارمشدم مانند آن سرباز، که پایش رفته بر مینینه راهی پیش رو دارم، نه راهی پشت سر دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
من تو را دوست دارم. من کنار تو بودن را با تمام بی تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خی را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو.......... افسوس که هیچگاه نفهمیدی که چقدر دوستت دارم......

ادامه مطلب  

می سوزم از غمت در جهنم دلم  

درخواست حذف این مطلب
هنوز هم هوای بودن با تو را دارمطاقت دوری ز تو را من کجا دارممی سوزم از غمت در جهنم دلمآ بی تو این نفس را چرا دارمکاش می شد که خدا مرا می بردهر شب ز غمت به خدا این دعا دارماین رفتن و ج و غم و یادتیعنی به دلم از غمت عزا دارمهنوز هم عصر ها به وقت برگشتناز اداره به خانه یاد تو را دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

دوستت دارم واسه همیشه  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارم، نه واسه اینکه تنهام دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام دوستت دارم، نه واسه اینکه بی قرارم دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیکنی خارم دوستت دارم، نه واسه اینکه دربه درم دوستت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم دوستت دارم، نه واسه اینکه دل تنگم دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یکرنگم دوستت دارم، نه واسه اینکه دورم دوستت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم دوستت دارم، نه واسه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم، چون تویی ت

ادامه مطلب  

رفیق...  

درخواست حذف این مطلب
در مسیر خود هزاران پیچ و خم دارم رفیق درد هایى تلخ اما تازه دَم دارم رفیق دوستان بى وفا بسیار اما در عوض دشمنانى با وفا و هم قسم دارم رفیق با همه نامهربانان مهربانى می کنم چون که در قلبم خدایى محترم دارم رفیق من براى بهترین و بدترین بدخواه خویش آرزو هاى عجیبى در سرم دارم رفیق شیطنت هاى من دیوانه را جدى نگیر پشت این لبخند ها سى سال غم دارم رفیق لا به لاى زخم هاى کهنه زخم ات را بزن جا براى زخم هاى تازه کم دارم رفیق امید_صباغ_نو

ادامه مطلب  

بهار دیگری دارم...  

درخواست حذف این مطلب
زمستان است، اما من قرار دیگری دارم که قدری دورتر از خود بهار دیگری دارم نمی افتم به پای هر بتی و هر پری رویی جدا از مردمان پروردگار دیگری دارم منم آن که از او انتظار دیگری داری تو هستی آن که از او انتظار دیگری دارم اگر گاهی امیدم می رود از دست، باکی نیست که من با تو دل امیدوار دیگری دارم به دیروز و به امروزم نگاهی سرسری انداز که فردا با تو روز و روزگار دیگری دارم ... #جواد_شیخ_ال ی

ادامه مطلب  

رویا پردازی  

درخواست حذف این مطلب
رویا پردازی دوست دارم..دوست دارم بروم در اعماق خیالم...در انجا تکاپو دارم..دارم پیشرفت می کنم..دارم پیش می روم..دارم میجنگم...دارم سبز می شوم..دارم جان میگیرم...دارم میدرخشم...دارم زیبا می شوم..دارم دوست داشته می شوم..آنجا وضعیت سفید من است...هرانچه میخواهم می شوم...بال و پر میگیرم و پیشرفت می کنم...دوست دارم به ستاره های اسمانی سفر کنم و در انجا قدرتش رادارم....من رویا و خیال را دوست دارم...خسته نمی شوم..هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت.....اما رویا از من خسته می ش

ادامه مطلب  

هزار شعله ی خون بر روی جگر دارم  

درخواست حذف این مطلب
صوت شعر با نوای حاج آقا هزار شعله ی خون بر روی جگر دارمدلم گرفته و خوب است چشم تر دارمبده نشانی من را به حضرت موسیگناه، از همه ی خلق بیشتر دارمنشد برای تو قید گناه را بزنممرا ببخش که این قدر دردسر دارمفدای تو شوم، اصلا بیا بزن من راولی نخواه از این عشق دست بردارم همیشه منتظر لطف یک نفر بودمهمیشه چشم بر احسان یک نفر دارم"زمانه بر سر جنگ است یاعلی مددی"دوباره حال و هوای نجف به سر دارمعلی علیِ مرا زود می د زهرامن از مرام دل فاطمه خبر دارمفدای حضرت

ادامه مطلب  

هوس دارم که.....  

درخواست حذف این مطلب
هوس دارم که تا روز قیامتغلام حلقه در گوش تو باشمهوس دارم که تاروز قیامتشوم گل بر سرو دوش تو باشم هوس دارم که تا روز قیامتبخوانم نغمه های عاشقانههوس دارم سیاهی مست باشمکنم فریاد از جور زمانه هوس دارم که تا روز قیامتبه چشمت چشم مشتاقم بدوزمهوس دارم چو شمعی فارغ از خویششوم شعله شوم آتش بسوزمهوس دارم که تا روز قیامتشوم چون آینه تصویر گردانهوس دارم به چشمانت نشینمچو شبنم یا چنان چون قطره باران"رسا"را میگدازد این هوسهاچو آتش آید از نفسها#گیتی_رس

ادامه مطلب  

از وقتی دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
از وقتی دوستت دارمحس می کنمهمه آسمان ها از آن من استهمه جاده هااز وقتی دوستت دارمحس می کنمشعرها همه ی شعرها عاشقانه تر شدنداز وقتی دوستت دارم حس می کنم خدا دارد با من راه می رودسر می گذارد روی شانه های من از وقتی دوستت دارملعنتی می دانستم که دوستت دارمولی نمی دانستماین قدر دوستت دارممحمد جنت امانی

ادامه مطلب  

تو را که از خودم ای دوست,دوست تر دارم  

درخواست حذف این مطلب
به لطف چشم تو تا صبح بال و پر دارم هزار و یک غزل تازه زیر سر دارم زمان سرمه زدن پلک روی هم مگذار که از نگاه تو باید سیاهه بردارم گذشته دوره ی چشم سیاه میدانم من از زبان غزل های نو خبر دارم ولی نگاه تو تصویر تازه ایست هنوز نمیتوانم از آن دیده دست بردارم پر از قصیده پر از مثنوی پر از غزل است که از مشاعره با چشم تو حذر دارم نه مثل خواجه سمرقند در بساط من است نه مثل شیخ برای تو سیم و زر دارم نشسته ام که ببینم تو را در آیینه تو را که از خودم ای دوست,دوست ت

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ... ولی دوستت دارم ... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم .... آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم ... #دوستت دارم..

ادامه مطلب  

داریوش جعفری  

درخواست حذف این مطلب
هنوز از یاد یاران یادگاری چشم تر دارمهنوز از روزگاران زخم کاری بر جگر دارمهنوز از پنجه ی گرگان آدم وار مجروحم.میان چاه، مهجورم از آنان هم خبر دارم.گذشت از روز هجرانم خدا داند که دلتنگماگر چه در دل تنگم از ایشان بد اثر دارمفراق یار دشوار است،تخت و تاج،درمان نیستمنم کز شام بی مهتاب روزی تیره تر دارمشباهنگام در تنهایی و راز و نیاز خود.روان از دیده آب و،چشم بر قوس قمر دارم.گریزان شد خیال خواب از چشمان خونبارموَ چشمانی هراسان خیره بر راه سحر دارم

ادامه مطلب  

سلطان دین  

درخواست حذف این مطلب
ازجوارحضرت سلطان دین دارم سلام/بر نگین تابناک سرزمین دارم سلام/این حریم حضرت او قطعه ای ازجنت است/بر اسان ورضا وزائرین دارم سلام/معرفت شرطی سراسرتاحرم راهم دهند/باادب براین هشتمین دارم سلام/باتمنای وصالش اشک زمزم گشته است/برولای حضرت اوبایقین دارم سلام/یک دعا برای مهدی وروزظهور/چون همیشه بر آ ین دارم سلام/

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دشمنام رو دوست دارم چون در بدترین لحظه ها فقط اونان که مهربونن خواب رو دوست دارم فقط تو اون ح همه اطرافیانم مهربونن مریضی و بیمارستان رو دوست دارم چون پرستار ها مهربون میشن و در نهایت لحظه مرگ و بعد از مرگ رو دوست دارم چون کل دنیا مهربونن چون خدا مهربون میشه چون همه اشک میریزن و شاید چون هوا هم ابریه آقای ربات - دوست دارم.

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمنوری که از درون تو می درخشدو راهم را روشن می کندتاریکی ابرهایت را دوست دارمکه در ستایش روشنی می باریرودخانه هایت راکه به سنگ ریزه و خارهایم سلاممی کننددریایت را دوست دارمکه فقط برای غرق ... من آفریدیو این ساعت ... ج را دوست دارمکه دو روز است خو ... ده است که تو را بیش تر ببینمشمس لنگرودی

ادامه مطلب  

من زخم کاری دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تو هم خنجر بزن، من زخم کاری دوست دارمشبیه موزه هایم، یادگاری دوست دارمشکوه بیستون هستم که از تکرارها خسته امبیا فرهاد شو، من کنده کاری دوست دارمفقط لج می کنی من عاشق این کارها هستمگلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارمتو دعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهیبیا که میهمان افتخاری دوست دارمتو مثل بهمنی آرامی و محجوب اما منشبیه منزوی، دیوانه واری دوست دارمتو خود را دوست داری، آینه این را به من گفت وبدان من آنچه را که دوست داری، دوست دارموحید پورداد

ادامه مطلب  

پیام برای همسر  

درخواست حذف این مطلب
آن شب تو دامادش شدی، من دوستت دارم هنوزبی من چه شیرین رفتی، من دوستت دارم هنوزدر این مثلث سوختم، دارم به سویت می دومداری به سویش میروی من دوستت دارم هنوزقسمت نشد در این غزل…شاید جهان دیگری…مستی و و مثنوی..من دوستت دارم هنوزامشب برایت بغض من کل میکشد محبوب منحتی اگر هم نشنوی، من دوستت دارم هنوزدر سنگسار قلب من ،لبخند تو زیباترستیک جور خاص معنوی من دوستت دارم هنوزدارد غرورم میچکد، از چشمهایم روی تختداری عزیزش می شوی…من دوستت دارم هنوز... 

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

درخواست حذف این مطلب
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

واقعا قوی شدم!  

درخواست حذف این مطلب
واقعا قوی شدم! خیلی قوی شدم و خیلی صبورتر خیلی منطقی تر دارم یاد میگیرم که احساساتم رو کنترل شده ج کنم!! این رو دوست دارم! بچه ها قوی تر شدم!! امشب حسش ! هر روز و شب حسش میکنم! این قوی شدن رو دوست دارم! الان میتونم به آسونی آدمها رو ول کنم اگه ببینم بی فایده ان یا ضرر دارن یا هرچی. دارم یاد میگیرم احساستم رو کنترل شده ج کنم! دارم بزرگ میشم! دارم قوی میشم...

ادامه مطلب  

میخوام فکر کنم  

درخواست حذف این مطلب
اصن میخوام فکر کنم حالم عالیه مثلا کل نخو ... دنای این یک هفته ی اخیر رو با بیست دقیقه خو ... دن کنار بخاری توی داهات جبران ... مهم اینه که یکم مغزم سبک شد و من هنوز باز گنجایش دارم توش چیز میز بچپونم و خب اینم ی زند ... جدیده که هیچوقت آرزوش نمی ... ولی الان دارم اجراش میکنم رسما تمام توجهم معطوف به درسه مشکلی با این زند ... ندارم دوسشم دارم چون هدف دارم... و دارم یاد می ... رم صبرمو بیشتر کنم همین

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
سلام سوسو صبح به خیر من دارم میرم ناخن هام و درست کنم ، ١٠ آبان درست کرده بودم به شدت دل درد دارم و به شدت تر خوابم میاد و اخلاقم واه واه واه همین دیگه ، پول دارم نگران نباش ، لباس گرم پوشیدم اما اینجا زیاد سرد نیست دوست دارم سوسو

ادامه مطلب  

حد  

درخواست حذف این مطلب
فقط اینو میدونم.که دوست دارم خدا بهت ایمان دارم خدا بهت توکل دارم من پشتم به تو گرمه به خود خودت میدونم هوامو داری لحظه ای به حال خودم واگذارم نمیکنی اینایی که دارم میگم آپدیت یه وبلاگ نیس اینا حرفای خودمه حرفایی که باید بزنم به تو چون فقط تو میتونی کمکم کنی من توکلم به توست دلم به هیچ جا و هیچ گرم نیست خدایا دارم از خودت میخام سرشو به خودش گرکم کن تو که میدونی من بی گناهم به این میگن علم قاضی پس برنده منم من برنده ام... خدایا دوست دارم

ادامه مطلب  

شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
سر به روی شانه های مهربانت میگذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم از غم نا مردمی ها بغض ها در ... دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم در خموشی چش

ادامه مطلب  

شاید بتِ "من" ش ... ته بشه  

درخواست حذف این مطلب
می خوام بهش بگم...بگم که من بهت حس دارم...یا می گه نه یا می گه آره...مرگ یه بار شیون یه بار...یک جا این "من" و این غرور باید ش ... ته شه...اصلاً خیلی چیزا باید ش ... ته شه که بشه حرکت کرد... سر ... جه دارم...از همه چیز وحشت دارم...زمین و زمان...از احساساتم...از عشقم از تنهاییم. همش خواب امتحان می بینم...استرس داره خفه م می کنه...بعض دارم. شاید بهش بگم، اگرم ش ... ته شدم و بهم گفت نه نباید مهم باشه. حداقل ذهنم آزاد می شه... این سایه باید از روم برداشته شه...این سایه باید محو

ادامه مطلب  

ماه رمضون سال95.  

درخواست حذف این مطلب
دنیای عجیبی داریم ما چه آدمهایی دوروبرمونن که توزند ... شون قهرمان واقعین وهیچ ادعاییم ندارن توماه رمضون حال خوبی دارم منتظرشبهای قدرم کلی حرف دارم کلی درد دل خدایا من فقط تو رو دارم ودیگرهیچ منو دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است نمیدونم زند ... م به کدوم سمت داره میره.ولی دوس دارم ناخدای کشتی زند ... من توباشی خدا جون فقط تو

ادامه مطلب  

درد دارم گل گندمم  

درخواست حذف این مطلب
ای خدا خیلی درد دارم اصلا ً نمیتونم سرمو بذارم رو بالش... خدا جونم خیلی درد دارم...خدایا دلم میخواد جیغ بکشم... آخ گل گندمم...درد دارم....صدامو میشنوی گل گندمم؟ گل گندمم اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا

ادامه مطلب  

امید  

درخواست حذف این مطلب
تو دلم هر چند وقت یک بار جوونه میزنه. دلم میخواد خدا کمک کنه خوب زندگی کنیم دور هم. این که گفتم دارم با آدم ها به نتایج خوبی می رسم به خاطر همینه. دارم سعی میکنم قبول کنم همه رو.. دارم سعی میکنم به همه ی آدم ها حق بدم. دارم سعی میکنم ناراحتی مو جدا کنم از تغیرات دیگران. این معنی ش این نیست که همیشه حالم خوبه و خوشحالم معنی ش اینه که یه کم رها زیباست. تو دلم جوونه زده این مدت. خدا خودش مراقبت کنه ازش. فکر کنم خیلی لازمش دارم.

ادامه مطلب  

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم  

درخواست حذف این مطلب
این شعر از پل الووار ترجمه احمد شاملو هستش که الان همسرم برایم ارسال د به احترام ایشون و به خاطر اینکه این شعر رو خیلی دوسش داره در این پست منتشر می کنم. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نش

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

درخواست حذف این مطلب
من یک دخترم .... بعضی وقتا دلم میخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . .. دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم ، دوست دارم تموم روسری های رن ... دنیا را داشته باشم ... دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبی بخورم ، شیطنت کنم دوست دارم زنده باشم زند ... کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه

ادامه مطلب  

دوست می داشتم  

درخواست حذف این مطلب
من دلم را که می­تپد با تو ـ گرچه گمراه ـ دوست می­ دارم با تو معدود خنده­هایم را ـ گرچه کوتاه ـ دوست می­ دارم چشم خود را که دیده بود تو را، دست خود را که چیده بود تو را پای خود را که مدتی شده بود با تو همراه، دوست می ­دارم هر ی را که دارد از تو نشان، همه را فارغ از زمان و مکان مثل ع عروسی­ات که در آن، شده­ای ماه دوست می ­دارم غصه را در پیِ رمیدن تو، گریه را د سِ ندیدن تو لحظه­ای را که بعد دیدن تو، می­کشم آه دوست می ­دارمیادم آمد... غزل که می­گفتم؛ دوست

ادامه مطلب  

گفتم غم تو دارم :)  

درخواست حذف این مطلب
در ادامه پست قبل بهش پیام دادم هنوز ندیده استرس دارم دوس دارم جیغ بزنم از شادی، غم، استرس و همه چی =) دعا کنید برام

ادامه مطلب  

که حتی شوهرت را دوست دارد  

درخواست حذف این مطلب
تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

ستاره96: تو را از دور دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشیلمسیو یا حتی بوسه ایتنها دوستت دارماز دور...

ادامه مطلب  

الهی و ربی من لی غیرک ؟  

درخواست حذف این مطلب
به رو نیاوردن و سوت زدن و خندیدن مه بقیه نفهمن چه دردی تو دارم ، تا ی جایی جواب میده . خودمم تا ی حدی توانایی دارم . اینه که دارم کم میارم .خدا کمکم کنه خدایا کمکمون کنخدایا ، کمک ، لطفاً .

ادامه مطلب  

میخوام این رو داد بزنم...داد  

درخواست حذف این مطلب
که حتی یه لحطه ام نا امید نمیشم از رحمتت... حتی یه لحطه... اونقدر بلند که برسه به گوش زمین و زمان... دوسِت دارم خدا... همیشه یه شوقی دارم واسه داشتنت ...یه حس لذت بخش که، تمومه وجودمو قلقلک میده...خندمو درمیاره... ازون خنده هایِ آرومِ بیص که همراش گریه ی شوقه... آخ که چقدر خوبه این حس... دوسِت دارم... دوسِت دارم خدا...

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمتو را به عنوان چیزهای تاریکیکه باید دوست داشت ، دوست دارمدر خفا ، بین سایه و روح دوستت دارم به عنوان گیاهی که هرگز نمی شکفداما نور گلها را در خود پنهان کرده استممنونم بابت رایحه ای که در من پنهان استکه از عشق استکه از زمین بلند می شوددوستت دارمبی آنکه بدانم چگونه ، کی و چراتو را بی شایبه دوست دارمبی هیچ پیچیدگی و غروریچرا که راهی جز این نیست« شاعر : پابلو نرودا »

ادامه مطلب  

دوستت دارم عشق من  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارم حجی خودم دوستت دارم نه واسه اینکه تنهام دوستت دارم چون تو گفتی همیشه هستی باهام دوستت دارم نه واسه اینکه بی قرارم دوستت دارم چون تو گفتی هیچ وقت نمی کنی خارم دوستت دارم نه واسه اینکه دربه درم دوستت دارم چون تو گفتی می ... ری بالو پرم دوستت دارم نه واسه اینکه دل تنگم دوستت دارم چون توگفتی همیشه باهات یک رنگم دوستت دارم نه واسه اینکه دورم دوستت دارم چون تو گفتی واست یه هم زبونم دوستت دارم نه واسه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم چون تویی

ادامه مطلب  

ع  

درخواست حذف این مطلب
قاب ع ش هنوز روی دیوار استتو گویی خودش از روی دیوار نگاه می کند مراسنگینی نبودنش همچو آوار استآواری که روی من اب می شود و مرا د می کندراستی نشانی خدا کجاستمن سخنان بسیاری با او دارمبه اندازه یک دنیا با او حرف دارماما او رفته و مرا تنها گذاشته استو من دلش ته را در دنیا گذاشته استخدایا پس تو کجایی؟چرا مرا تنها گذاشتیمن شکوه دارممن شکایت دارم23 مهد 1395

ادامه مطلب  

رازِ تو ز بیمِ خصم پنهان دارم  

درخواست حذف این مطلب
رازِ تو ز بیمِ خصم پنهان دارم ورنـہ غم و محنتِ تو چندان دارم گویـے ڪـہ زِ دل نداریم دوست همے آرے زِ دلت ندارم از جان دارم " انورے "

ادامه مطلب  

زینب  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا تا سحر بیدارم سر به زانو دارم/ از تو دارم ای گل هرچه که دارم یا زینب

ادامه مطلب  

فرندز  

درخواست حذف این مطلب
دو تا امتحان دارم که به زور دارم میخونم ، چون چند روزه دارم فرندز رو میبینم و به شدت معتادشششش شدم. عالیه یعنی .کتاب فرمین رو هم که دارم میخونم. امروزم رفتیم مانتو بگیرم برای که خوشم نیومد و یه پارچه گرفتم و یه قلمو و یه بافتنی برای خودم و یکیم برای تولد خواهرم که به زودی خواهد بود. برم فرندز ببینم :)

ادامه مطلب  

خوبم  

درخواست حذف این مطلب
این چند روز خوبم شایدم دارم تظاهر میکنم نمیدونم دیگ حتی خودمم خومو نمیفهمم سه روزه ک خداروشکر چشم حسودام کووور دارم عشقمو میبینم امروز ی چیز جالب کشف ک اونم مثل من از سیب بدش میاد خخخخ دارم میخندم خوشحالم اما نمیدونم این بغضی ک دارم حسش میکنم چیه یا اصلا تا کی ادامه داره خیلی سوالا تو ذهنم هست اما بازم خودمو بیخیال نشون میدم در کل حالم خوبه دیگ پرو نشم و ناشکری نکنم سه روزه دارم عشقمو میبینم دیگ خخخخ خدایا شکرت ک کمکم میکنی دوست دارم مواظب عش

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
پس فردا کانون دارم و آزمون جامعه , یکشنبه سنجش دارم که خب ,اونقدراعم سخت نیس ولی یه هفته ای میشه که هر روز از ساعت چار تا نه دارم میخونم چون دبیرامون به این سطح از شعور نرسیدن که وقتی میخوان درصد سنجشو برای یه درس بزارن , نباید قبلش بشینن فصلی که اصن تو بودجه بندی نیس حل کنن. و خب اینکه من واقعا دارم بر اثر این همه فشار و اصطکاک این هفته از بین می رم و تا یکشنبه عم تموم نمی شه آه خدای من , کی قراره از این سیستم آموزشی خلاص شیم؟

ادامه مطلب  

دارم میرم کربلا...  

درخواست حذف این مطلب
امروز حرکت می کنیم به سمت نجف برای پیاده روی اربعین...خیلی استرس دارم نمیدونم چی میشه...نمیدونم برمیگردم یا نه...اگه برگردم ... نمیدونم چه حالی خواهم داشتکاش کی اتفاقای خوبی واسم بیفته، کاشکی کمی معرفت بهم بدن که بفهمم دارم کجا میرم، پیش چه ... ایی و دارم چه کار بزر ... انجام میدم...کاشکی...هیچی ولش کن...این آرزوها به ما نیومده! ... حسین! دارم میام پیشت. به نیابت ... زمانم میام تا به این بهانه نگام کنی، هرچند میدونم خیلی مهربونتر از این حرفایی...دارم میام پ

ادامه مطلب