گوشت الاغ  

درخواست حذف این مطلب
فروش گوشت الاغ در یک قص در استان فارسبا ی و با ریا چه باید ؟قاچاق شده به پا چه باید ؟قصاب الاغ را گرفتند ولیمسئول الاغ را چه باید ؟⭕️ااااا⭕️زهرا آراسته نیا

ادامه مطلب  

داستان پندآموز مردی که الاغ مرده را قرعه کشی کرد  

درخواست حذف این مطلب
داستان کوتاه جالب 998 دلار سود از یک الاغ مرده جک از یک مزرعه دار در تگزاس یک الاغ به قیمت ۱۰۰ دلار ید قرار شد که مزرعه دار الاغ را روز بعد تحویل بدهد.اما روز بعد مزرعه دار به جک گفت: «متأسفم جوون. خبر بدی برات دارم الاغ مرد»جک گفت: «اشکالی نداره همون پولم رو پس بده» ادامه مطلب

ادامه مطلب  

الاغ  

درخواست حذف این مطلب
یک روزملانصرالدین برای تعمیربام خانه خودمجبورشدمصالح ساختمانی راب ... شت الاغ بگذاردوبه بالای پشت بام ببرد.الاغ هم به سختی ازپله هابالارفت.ملا مصالح ساختمانی راازدوش الاغ برداشت وسپس الاغ رابه طرف پایین هدایت کرد.ملا نمی دانست که ... ازپله بالا میرو ... ی به هیچ وجه ازپله پایین نمی اید.هرکاری کردالاغ ازپله پایین نیامد.ملا الاغ رارها کردوبه خانه امد که استراحت کند.درهمین موقع دیدالاغ داردروی پشت بام بالاوپایین می پرد.وقتی که دوباره به پشت با

ادامه مطلب  

الاغ کوچولو ی زبل  

درخواست حذف این مطلب
روزی الاغ کوچولویی هنگام علف خوردن کم کم از مزرعه دور شد ناگهان گرگ گرسنه ای جلوی او پرید الاغ کوچولو اول خیلی ترسید ولی بعد فکر کرد که باید نقشه و برنامه ای برای گرگ داشته باشد وگرنه گرگ او را یک لقمه چپ می کند الاغ کوچولو ی قصه ی ما فکر بکری کرد و لنگان لنگان به راه افتاد یکی از پاهای خود عقب خود را روی زمین کشید و پس از لحظاتی ناله کنان گفت ای گرگ در پای من تیغ درد ناکی فرو رفته است از تو خواهش می کنم قبل از خوردن این تیغ را از پای من در بیاوری گ

ادامه مطلب  

کشاورز و الاغ  

درخواست حذف این مطلب
کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد. روس

ادامه مطلب  

قصه ک نه الاغ حکیم  

درخواست حذف این مطلب
الاغ حکیمبنابراین الاغ خورجینش را از وسایل مورد نیاز پر کرد و به راه افتاد. ابتدا به سمت ای شمالی رفت. کناره های جاده پر از علفهای تازه و خوشمزه بود.الاغ تمام راه مشغول خوردن علفها شد. و چنان زیاد خورد که شکمش باد کرد و دیگر توان راه رفتن نداشت و مجبور شد شب را همان جا بماند.فردا صبح سفرش را ادامه داد. در حالیکه تمام راه سرش پایین بود و مشغول خوردن.یک جا در گوشه ای از مسیر تصادف شده بود و عده ی زیادی در آنجا جمع شده بودند، بعضی ها کمک می د بعضی ها د

ادامه مطلب  

داستان کوتاه و آموزنده الاغ و چاه  

درخواست حذف این مطلب
داستان کوتاه و آموزنده الاغ و چاه چگونه بر مشکلات غلبه کنیمالاغی که در چاه افتادکشاورزی صاحب الاغ پیری بود که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد.کشاورز هر چه تلاش کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد.برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، ادامه مطلب

ادامه مطلب  

حکایت های ملا نصرالدین و ش  

درخواست حذف این مطلب
حکایت های ملا نصرالدین یک روز ملا نصر الدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد، مصالح ساختمانی را بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببرد. الاغ هم به سختی از پله ها بالا رفت. ملا مصالح ساختمانی را از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را بطرف پایین هدایت کرد. ملا نمی دانست که از پله بالا می رود، ولی به هیچ وجه از پله پایین نمی آید. هر کاری کرد الاغ از پله پایین نیامد. ملا الاغ را رها کرد و به خانه آمد که استراحت کند. در همین موقع دید الاغ دارد روی پشت بام

ادامه مطلب  

دستگیری یک قصاب با 450 کیلو گوشت الاغ؟!  

درخواست حذف این مطلب
دستگیری یک قصاب با 450 کیلو گوشت الاغ؟! قصاب چنارشاهیجانی با بیش از 450 کیلوگرم گوشت الاغ دستگیر شد. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

حکایت و داستانهاى آموزنده - روش دیروز  

درخواست حذف این مطلب
مردی بار سنگینی از نمک بر پشت الاغش گذاشته بود هنگام عبور از رودخانه الاغ درون آب افتاد، وقتی بیرون آمد، بار نمک حل شده بود و سبکتر شده بود . روز بعد الاغ باز هم همان کار را کرد فردای آنروز مرد پشم بار الاغ کرد . الاغ بار دیگر خود را به آب انداخت، اما مجبور شد باری چند برابر قبل را حمل کند . روشی که دیروز عامل موفقیت ما بود معلوم نیست که امروز هم عامل موفقیت باشد ...

ادامه مطلب  

عامل توزیع گوشت الاغ در بینالود بازداشت شد  

درخواست حذف این مطلب
عامل توزیع گوشت الاغ در بینالود بازداشت شد پس از کشف ۱۰کیلوگرم گوشت الاغ از رستورانی در بینالود اسان رضوی، ان دربازرسی ازمخفیگاه یکی از کارگران ۱۳۴کیلوگرم گوشت الاغ کشف شد shabakekhorasan

ادامه مطلب  

منظومه ی الاغ و اسب  

درخواست حذف این مطلب
عصر یک روز گرم تابستانی بود غبار گله هایی که از صحرا بر می گشتند از خودشان عقب می افتاد. پشه ها بی آنکه دنبال چیزی باشند عابران را کلافه می د. آن روز داشت از قانع خورشید برای اینکه کمی بیشتر بماند ناامید می شد. اسب دیرش شده بود، با چوپان به خانه برمی گشت. تا عصر آفتاب به مغزش ت ده بود و باید میان مشتی و به روستا برمی گشت. اگر وضعیت هر روزش این نشود اتفاق وحشتناکی نبود. به کجا چنین شتابان! الاغ از اسب پرسید. اسب عجله نداشت اما قدمهایش بلند بود، از ای

ادامه مطلب  

منظومه ی الاغ و اسب  

درخواست حذف این مطلب
عصر یک روز گرم تابستانی بود غبار گله هایی که از صحرا بر می گشتند از خودشان عقب می افتاد. پشه ها بی آنکه دنبال چیزی باشند عابران را کلافه می د. آن روز داشت از قانع خورشید برای اینکه کمی بیشتر بماند ناامید می شد. اسب دیرش شده بود، با چوپان به خانه برمی گشت. تا عصر آفتاب به مغزش ت ده بود و باید میان مشتی و به روستا برمی گشت. اگر وضعیت هر روزش این نشود اتفاق وحشتناکی نبود. به کجا چنین شتابان! الاغ از اسب پرسید. اسب عجله نداشت اما قدمهایش بلند بود، از ای

ادامه مطلب  

یابو و قاطر  

درخواست حذف این مطلب
دیروز عصر یه قرص کلداستاپ خوردم و غش تا صبح. امروز  صبح دیدم بلاگ اسکای یادداشت و کامنت های روز شنبه رو حذف کرده. کلی از دستش عصبانی شدم. دختر بدی شده.راستی بچه ها ی میدونه چجوری میشه از آرشیو اینجا، بک آپ تهیه کرد؟ اگه ی میدونه لطفا به من بگه!****امروز دو به شک کلی منو خندوند. داشت درمورد گونه و تیره و جنس تو رده بندی گیاهان برام توضیح میداد بعد گفت اگه دوتا گونه ی جاندار بچه دار بشن و بچه شون زایا باشه از یک گونه هستند درغیر اینصورت از یک گونه ن

ادامه مطلب  

عصبی نوشت+بعدانوشت  

درخواست حذف این مطلب
اگه جای بعضیا یه الاغ بیارین یه حرف بارها بهش بگین میفهمه! بعضیا ولی نه! خالم یه سگ داره تو باغش!رفتیم سر زمیناشون که از باغ دور بود دیدیم سگه هم اومده! یهو شوهرخالم با پرخاش گفت تو اینجا چیکار میکنی؟برو خونه برو! سگه برگشت،رفتیم خونه دیدیم خونه است! چرا بعضیا نمیفهمن ولی؟؟انقدر میگی و گوش نمیدن که میخوای خفشون کنی! هنوز معتقدم جات الاغ اورده بودما زبون فهم تر بود! +مخاطبش نمیخونه وبو!اما به محضه دیدنش همینو میگمش! بعدا نوشت:این وب رو ببینید:)

ادامه مطلب  

دستگیری یک قصاب با 450 کیلوگرم گوشت الاغ  

درخواست حذف این مطلب
دستگیری یک قصاب با 450 کیلوگرم گوشت الاغ ان انتظامی از یک مغازه قص در شهر قائمیه استان فارس ۴۵۰ کیلوگرم گوشت الاغ کشف و ضبط د. iribnews

ادامه مطلب  

الاغ های دو پا  

درخواست حذف این مطلب
ای الاغ های دو پا همین روز ها میخندیم و میشکنیم سم تک تکتان را نبینید که گاهی تیم ما آگاه تر از دیروزیم ما به زودی بلند میشیم از زیر سم تک تکتان

ادامه مطلب  

ابرای سیاه، دور شین...  

درخواست حذف این مطلب
از پنجره بیرونو نگاه میکنم، تا چشم کار میکنه یه ابر بزرگ سیاه لم داده روی خونه ها، مثل همون ابری که تا مغز کار میکنه نشسته روی تمام فکرام یه نگاه ... به آسمون، به خدا گفتم به حق همین عید، به حق همین لحظه تمومش کن... دلم میخواد یه روز از خواب پاشم و اسمش یادم نیاد یه هفته دیگه دوباره داره میاد، برمیگرده و باید خبرای خوش گذرونی هاشو از دهن آدمای مختلف بشنوم باید دوباره ببینم اون آدم خوشحاله س، اون برنده هه س و من همون بازنده لعنتی ام که بعد از ۷ ماه

ادامه مطلب  

الاغ ها هم از دست چین در امان نیستند!  

درخواست حذف این مطلب
الاغ ها هم از دست چین در امان نیستند! تقاضای فزاینده برای پوست الاغ در چین، سبب افزایش قیمت آن در نیجریه تا 400 دلار و کاهش جمعیت الاغ ها در این کشور شده است. iribnews  

ادامه مطلب  

از حیوانات بیاموزیم  

درخواست حذف این مطلب
حکایت های آموزنده نادانى مى خواست به الاغى سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به خیال خود مى خواست سخن گفتن را به الاغ یاد بدهد.حکیمى او را دید و به او گفت: اى احمق! بیهوده کوشش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده اند این خیال باطل را از سرت بیرون کن، زیرا الاغ از تو سخن نمى آموزد، ولى تو مى توانى خاموشى را از الاغ و سایر چا ایان بیاموزى. حکیمى گفتش اى نادان چه کوشىدر این سودا بترس از لولائمنیاموزد بهایم از تو گفتارتو خا

ادامه مطلب  

هی الاغ حواست کجاست  

درخواست حذف این مطلب
تابستان سال 1389 بود. در حال رانند ... بودم حواسم نبود. یه دفعه یک ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد و گفت هی الاغ حواست کجاست.همانطور با سرعت رفت پشت چراغ قرمر ایستاد. چون خیابان خلوت بود منم رفتم کنارش ایستادم. شیشه های هر دو تامون پایین بود. یواشکی از کنار چشماش به من نگاه می کرد. منم مستقیم بهش نگاه می ... .گفتم آقا میدونستی الاغ ماده هست و ... ها، نر هستند. تو باید به من میگفتی ... . دوم اینکه اگه من الاغم، حتما تو هم حضرت سلیمان هستی چو

ادامه مطلب  

الاغ ها، آدم به آدم فرق دارند  

درخواست حذف این مطلب
دنیای مدرن یعنی اگر «ای عشق رودست زدی رفتی، ای عشق تردست شدی مُفتی» را حامد همایون می خواند، جماعت انتلکتوئل روح پدرِ صاحبِ موسیقی را به دادخواهی از او احضار می د، اما حالا که نامجو خوانده، خیلی هم خوب، به به، تنها صداست که می ماند؛ جماعت صدای الاغ هم از حنجره نامجو بیرون بزند می پرستندش؛ نوار کاست می کنند می گذارند توی موزه با این یادداشت : «صدای عرعری که از حنجره زنده یاد استاااااد نامجو در سال دوهزاروسی به ناگهان بیرون جست». پ.ن: نیا برای م

ادامه مطلب  

تاریخ مسجد جامع سنان  

درخواست حذف این مطلب
یکی از مکانهای تاریخی سنان مسجد جامع می باشد.این مسجد که در حدود نزدیک به یک قرن پیش که سنان دارای محل عبادت ثابتی نبوده بنا گردیده است ابتدا شخص خیری به نام گرگعلی زارع زمین ان را وقف مسجد می کند سپس با همکاری مردم سنگهای ان را که سنگ قلوه بوده است توسط الاغ از رود خانه تنگ خمار می اورند و گچ ان را نیز از کوهای دره زهری (کمال اباد سنان)همانجا سنگ گچ را پخته و توسط سنگ و چوب ارد کرده و به وسیله الاغ به سنان حمل می گردد،....و با ستونهای سن ... ضخیم و پ

ادامه مطلب  

اقدامی تاسف بار در گرگان  

درخواست حذف این مطلب
اقدامی تاسف بار در گرگان کشف لاشه الاغ ذبح شده در حیاط منزل/متهم در شهر گرگان مغازه کب دارد رییس شبکه دامپزشکی گرگان از کشف لاشه الاغ ذبح شده در یک منزل در گرگان خبر داد. فکوری رییس شبکه دامپزشکی گرگان: کارشناسان دامپزشکی پس از دریافت گزارش های مردمی مبنی بر اینکه شخصی در منزل خود الاغ ذبح کرده است وارد عمل شدند. وی ادامه داد: پس از هماهنگی با بهداش فکوری گفت: با هماهنگی جانشین دادستان حکم رفتن به داخل منزل گرفته و پلیس وارد منزل شد اما متهم بل

ادامه مطلب  

الاغ عاریه  

درخواست حذف این مطلب
خدا را شکر از محنت رهیدمپس از عمری از آ آرمیدمکمر بستم به همت اربعینیبه اوج بینش و دانش رسیدمنبودم کاسه لیس خوان نا اگر چه طعم حرمان هم چشیدم و هر جا بوده ام در راس امابزرگ هرگز خودم را من ندیدمنچسبیدم به میز هرگز که آن راالاغ عاریت همواره دیدمحکومت را ندیدم جز امانتکه از مولا علی این را شنیدمهماره دمخور مظلوم بودمو از گردن کش دون می ب نبودم بندهء چون خدا گفتتو را انسان و آزاد آف ندادم اختیار خود به جز اوبه جان گر چه مذلت هم یدمطمع در جاه و

ادامه مطلب  

ورونه آقا بزرگ  

درخواست حذف این مطلب
«آقا بزرگ الاغ چموشش را گوشه حیاط پشتی می بست و ورونه ای را که روی دوشش بود کنار حوض کوچک وسط حیاط می گذاشت و دوباره می رفت سر وقت الاغ و ما هم به همراه ننه آقا میرفتیم سراغ ورونه، ننه اقا زیر ورونه را ور میکشید و هر چی توش بود می ریخت روی زمین، توی ورونه آقا بزرگ هر چیزی ممکن بود پیدا شود از کلم و چغندر و شلغم و زردک گرفته تا هندونه و بزه و کالک ...» همه اینها را گفتم که بگم چقدر خوبه که توی ورونه ما هم هر چیزی پیدا بشه از ادبیات و عرفان و شعر و داست

ادامه مطلب  

الاغی که اسیر شد  

درخواست حذف این مطلب
الاغی که اسیر شد در یک منطقه کوهستانی مستقر بودیم و برای جابجایی مهمات و غذا به هر یگان الاغی اختصاص داده بودند. از قضا الاغ یگان ما خیلی زحمت می کشید و اصلا اهل تنبلی نبود. یک روز که دشمن منطقه را زیر آتش توپخانه قرار داده بود، الاغ بیچاره از ترس یا موج انفجار چنان هراسان شد که به یکباره به سمت دشمن رفت و اسیر شد. چند روزی گذشت و هر زمان که با دوربین نگاه می کردیم متوجه الاغ اسیر می شدیم که برای دشمن مهمات و سلاح جابجا می کرد و کلی افسوس می خوردی

ادامه مطلب  

به سبک حضرت ... المومنین  

درخواست حذف این مطلب
شعار وحدت چیزی جز کردار و گفتار اهل بیت نیست! حکایتی از ... مومنان با یک یهودی را بخوانید: روزی یک شخص یهودی که از شام همراه با الاغ و باری از گندم به کوفه آمده بود در ... شهر کوفه الاغ و بار گندم خود را گم می کند، وقتی حضرت علی(ع) از مشکل و گرفتاری این شخص مطلع می شود الاغ او را پیدا و آن شب را تا صبح از اموال آن شخص یهودی محافظت می کند و تنها برای ... صبح از یهودی جدا می شود و فردا صبح نیز آن شخص یهودی را به بازار ... ی می برد و اموال آن شخص را به فروش می رس

ادامه مطلب  

10 داستان خنده دار از ملا نصرالدین  

درخواست حذف این مطلب
داستان خویشاوند الاغروزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود می زد,شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود و گفت: ای مرد چرا حیوان زبان بسته را می زنی؟ملا گفت: ببخشید نمی دانستم که از خویشاوندان شماست اگر می دانستم به او اسائه ادب نمی ... ؟!داستان دم ... وسیک روز شخصی ... وس ملا را ... ید و در کیسه اش گذاشت,ملا که ... را دیده بود او را تعقیب نمود و به او گفت: ... وسم را بده! ... گفت: من ... وس ترا ندیده ام,ملا دفعتا دم ... وس را دید که از کیسه بیرون زده بود به همین جهت ب

ادامه مطلب  

چشم ها  

درخواست حذف این مطلب
باید از نگاه بعضی ها ع بگیری و بعد ع را پرت کنی توی صورتش؛ «این نگاه آدمی نیست که حالا نمیگم عاشقمی، ولی بهم کمستری که داری الاغ!» و بعد هم دور شوی. و مطمئن هم هستی که گردنش را چرخانده و تا جایی که دیده می شوی، راه رفتنت را تماشا می کند. بعد هم با خودت فکر می کنی که حالا همه چیز عوض شده و دیگر دلت برای نگاه هایش تکان نمی خورد.

ادامه مطلب  

فقیری به در خانه...  

درخواست حذف این مطلب
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم به من چیزی بده بخیل گفت من نذر کوران کرده ام فقیر گفت من هم کور واقعی هستم زیرا اگر بینا می بودم از در خانه خداوند به در خانه ی مثل تو نمی آمدمنادانى مى خواست به الاغى سخن گفتن بیاموزد گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به خیال خود مى خواست سخن گفتن را به الاغ یاد بدهدحکیمى او را دید و به او گفت  اى احمق  بیهو

ادامه مطلب  

تف به اونایی که با بیمارسی ویروسی میان سر کلاس  

درخواست حذف این مطلب
کاش مثلا امشب که دارم از دلپیچه و تهوع خفه میشم بگه ده روز بیشتر زنده نیستی یا کاش مثلا بگه اگه این قرصه رو نخوری میمیری بعد منم نخورم دست و جیغ و هورااااااااا سگ تو روحت شقایق ... .. ! ویروستو انداختی به جانمان! خب الاغ وقتی مریضی نیا مدرسه وقتی میای جلو دهن بی صاحبتو بگیر و شرفه کن

ادامه مطلب  

پرواز در آسمان ها  

درخواست حذف این مطلب
مردی که خیال می کرد دانشمند است و در نجوم تبحری دارد یک روز رو به ملا کرد و گفت: خج نمی کشی خود را مس ه مردم نموده ای و همه تو را دست می اندازند در صورتیکه من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می کنم.ملا گفت : آیا در این سفرها چیز نرمی به صورتت نخورده است؟دانشمند گفت :اتقاقا چرا؟ ملا با تمس پاسخ داد: درست است همان چیز نرم دم الاغ من بوده است!

ادامه مطلب  

کشف لاشه الاغ ذبح شده در حیاط منزل مس ی در گرگان!  

درخواست حذف این مطلب
کشف لاشه الاغ ذبح شده در حیاط منزل مس ی در گرگان! متهم صاحب مغازه کب است گیزمیز gizmiztel

ادامه مطلب  

عضوی از اجتماع 1  

درخواست حذف این مطلب
ع بالا متعلق به یکی از اعضای بسیار فعال جوامع بشری است . از ابتدای تاریخ حیات تا به امروز ایشان نقش پر رنگ و پر ثمری در زندگی آدمی عهده دار بوده است. از حمل بار گرفته تا حمل صفات متعدد اخلاقی. الاغ عزیز ، گاهی خوراک درندگان میشده و گاهی بازیچه شیادان . گاهی بی توجه به دیگران آنچه که خواست خودش بوده انجام داده و گاهی مورد سو استفاده هوسرانان قرار گرفته است. الاغ جان از قوانین راهنمایی و رانندگی و یا اصول شهروندی بی خبرند. در خیابانها و بزرگراهها

ادامه مطلب  

مردی که هرگز نه نگفت  

درخواست حذف این مطلب
مردی که هرگز نه نگفت یک روز وزی از خانه بیرون رفت تا از رودخانه مقداری آب بیاورد تا به حیواناتش که مانند اسب و الاغ و سگ و مرغ و وس و یک عدد مورچه بود بیاورد تا انها بنوشند. ورزی مردی بسیار قوی و تنومند بود نزدیک به 40 سال سن داشت اما چهره اش جوانتر به نظر می رسید اب را از رودخانه نزدیک خانه خودشان بود اورد تا به الغها و اسبها و دیگر حیوانات بدهد اول از همه به اسب داد چون اون امروز خیلی کار کرده بود و خیلی خیلی تشنه اش بود سپس به الاغ و بعد از الاغها

ادامه مطلب  

الاغم خودتی  

درخواست حذف این مطلب
یارو بالای درخت چنار نشسته بود، یکی ازش میپرسه بالای درخت چنار چیکار میکنی؟ میگه دارم توت میخورم یارو میگه الاغ، این درخت چناره، توت نداره که میگه توت تو جیبمه، الاغم خودتی

ادامه مطلب  

یکتاهستم:)  

درخواست حذف این مطلب
اسکاربافرهنگ ترین دوستمون تعلق میگیرد به: اه دیگه به وب من نیا ررررر... حالم ازت به هم میخوره الاغ.. دیگه نبینمت. پردیس :) دوستم امیدوارم خوب بشی من نمیدونم که این دوستمون چشه اگر ی میدونه یاخودش میتونه بهمون بگه:) من جز خنندیدن کاردیگه برابر این حرفانمیتونم م....

ادامه مطلب  

این ن چه کرده بودند؟  

درخواست حذف این مطلب
المؤمنین على علیه السلام مى فرماید:روزى با فاطمه محضر خدا صلى الله علیه و آله رسیدیم ، دیدیم حضرت به شدت گریه مى کند.گفتم :پدر و مادرم به فدایت یا رسول الله ! چرا گریه مى کنى ؟فرمود:یا على ! آن شب که مرا به معراج بردند، گروهى از ن امت خود را در عذاب سختى دیدم و از شدت عذابشان گریستم . (و اکنون گریه ام براى ایشان است ).زنى را دیدم که از موى سر آویزان است و مغز سرش از شدت حرارت مى جوشد.زنى را دیدم که از زبانش آویزان کرده اند و از آب سوزان جهنم به گلوى او

ادامه مطلب  

عن نباشید  

درخواست حذف این مطلب
امروز یاد یه چیزی افتادم. من کلن تو راهنمایی ادم معروفی نبودم. دوستی نداشتم. یه بار به مشاور مدرسه نامه زدم چطوری دوست پیدا کنم :)) دوران جالبی نبود. بابای یکی از بچه ها رو که رتبه ی ۲۰ کنکور بود رو اورده بودن سوال بپرسیم ازش. دندون پزشک بود. دست بالا یه سوال پرسیدم، گفت اسم و فامیلت چیه، گفتم، گفت اها تو همونی هستی که برای انتخابات شورای مدرسه کلی تبلیغ کردی؟ ا م رای نیووردی نه؟ :/ بیشعور. دلم میخواد یه بار ببینمش ضایش کنم. حیف فامیلیش یادم نیست. ا

ادامه مطلب  

داستانی از بهلول  

درخواست حذف این مطلب
آورده اند که بهلول سکه طلائی در دست داشت و با آن بازی می نمود . شیادی چون شنیده بود بهلول دیوانه است جلو آمد و گفت : اگر این سکه را به من بدهی در عوض ده سکه که به همین رنگ است به تو میدهم . بهلول چون سکه های او را دید دانست که آنها از مس هستند و ارزشی ندارند به آن مرد گفت به یک شرط قبول می کنم : اگر سه مرتبه با صدای بلند مانند الاغ عر عر کنی ! شیاد قبول نمود و مانند ... عرعر نمود . بهلول به او گفت : تو که با این ... یت فهمیدی سکه ای که در دست من است از طلاست من

ادامه مطلب  

جواب بازی ج انه 2 مرحله 273  

درخواست حذف این مطلب
آتش برافروخته:نائرهآ ین:واپسینآسمان:سپهر جمع شده با جارو:خاکروبهابزار دفاعی :شاخادیب:سخنورافسری در :سروانالاغ: با اجبار:زور زورکیبا محبت:خون گرم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آتش بزن  

درخواست حذف این مطلب
آدمش بودی آتش میزدی همه چیز را برای یک روز زندگی !!!همین یک روز زندگی را کم می آوریبه مقدساتم سوگند بر میگردیو مردشور بازی ات را ببرند که دیر خواهی فهمید.....باشد .این خانه را میبندموقتی خو فقط برایم بنویس خداحافظ تا ببندمشتا راحت تر به حماقت هایت ادامه دهی و راحت تر خود را فریب بدهی چند سال است که تو را میشناسم یکبار هم قرار نداشتی همیشه بی قرار بودی همیشه عصبی همیشه متوهم همیشه در حال ابکاری الاغ

ادامه مطلب  

جواب بازی ج انه 2 مرحله 135  

درخواست حذف این مطلب
اثر کثیفی:لکاز ظروف آشپزی:دیگاز ماه های سریانی:حزیرانالاغ:دراز گوشباب روز:مدباران اندک:رشبازی کامپیوتری:گیمبرزن:کویبهره و نصیب:سهمیهبی حساب شدن:یر به یر شدن [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اتفاقات شگفت از زبان حلیمه دایه ... اکرم صلی الله علیه وآله وسلم  

درخواست حذف این مطلب
مورخان و سیره نویسان به نقل از حلیمه سعدیه، دایه رسول خدا (ص)، در گزارشی آورده اند: سالی که دچار قحطی و خش ... الی شده بودیم، همراه شوهر و کودک شیرخواری که داشتم با ... ن بنی سعد به شهر مکه رفتیم تا هر کدام کودکی از قریش گرفته برای شیر دادن و بزرگ ... آنان به میان قبیله آوریم. مرکب ما الاغ خا ... تری رن ... بود و شتر پیری نیز به همراه داشتیم که به خدا سوگند، قطره ای شیر نداشت. شبی که در راه مکه بودیم، کودک گرسنه ما از بس گریه کرد، نخو ... دم. نه در ... من شیری ب

ادامه مطلب  

رند  

درخواست حذف این مطلب
آوره اند(( روزی رندی خطایی مرتکب می شودو او را نزد حاکم می برند تا مجازات را تعیین کند.حاکم برایش حکم مرگ صادر می کند اما مقداری رافت به ج می دهد و به وی می گوید.اگر بتوانی ظرف سه سال به ت سواد خواندن و نوشتن بیاموزانی از مجازاتت درمی گذرم .رند هم قبول می کند و ان حاکم رهایش می کنند .عده ای به رند می گویند مرد حس آ تو چگونه می توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی ؟رند گفت : انشاءالله در این سه سال یا حاکم می میرد یا م .))

ادامه مطلب  

باید فوش میخورد...  

درخواست حذف این مطلب
++دوستان خوبم شما نخونید بد اموزی داره..پست مخاطب خاص داره..البته اگه خود مخ کلنگیش بفهمه اینو :)))تویی که میای فوش میدی و بمن میگی ترشیده اخه من چی ب تو بگم...من ک فوش بلد نیسدم از بس مودبمم:دی...ولی علی الحساب اینارو داشته باش.... بیشور میمون کصافط...بدبخت مگه هر کی  راجب شوهر و ازدواج و اینا مینویسه ترشیده است و خاستگار نداره؟؟!!!نخیر الاغ...هر چند نباید ب ی مث تو جواب پس بدم ولی بدون این پستای من بیشتر شوخیه و میخام جو شاد باشه وگرنه مطمعن باش ب

ادامه مطلب  

مجازات ملا نصر الدین  

درخواست حذف این مطلب
@dastanek روزی ملانصرالدین خطایی مرتکب میشود و او را نزد حاکم می برند تا مجازات را تعیین کند . حاکم برایش حکم مرگ صادر می کند اما مقداری رافت به ج می دهد و به وی می گوید اگر بتوانی ظرف سه سال به ت سواد خواندن و نوشتن بیاموزانی از مجازاتت درمی گذرم . ملانصرالدین هم قبول می کند و ان حاکم رهایش می کنند . عده ای به ملا می گویند مرد حس آ تو چگونه می توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی ؟ ملانصرالدین می فرماید : انشاءالله در این سه سال یا حاکم می میرد یا م

ادامه مطلب  

کشف لاشه الاغ ذبح شده در حیاط منزل مس ی در گرگان!  

درخواست حذف این مطلب
کشف لاشه الاغ ذبح شده در حیاط منزل مس ی در گرگان! متهم صاحب مغازه کب است گیزمیز gizmiztel

ادامه مطلب  

زنِ گدا  

درخواست حذف این مطلب
مرد عادت داشت وس خوان بیدار باشد شیپور می زد معروف شده بود به شیپورچی، کار دیگری هم داشت؛ بعد از بیدار مردم، با پای پیاده به شهر می رفت، از شهر با ماشین خودش را به کوه های اَطرافِ مرز می رساند باقی مسیر را با الاغ می رفت عصر که بر می گشت جنس هایش را به مسجد می فروخت؛ من مهمانِ گدای ده بودم داستانِ شیپورچی را از زن گدا شنیدم.

ادامه مطلب