تشکیلات وصلاحیت دادگاههای کیفری وجرایم در صلاحیتها دادگاهها  

درخواست حذف این مطلب
تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده ۲۹۴- دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم میشود. ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی ‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.09127045177 ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تمام اعضای ک نه، تا فیصلۀ دادگاه عالی به وظایفشان ادامه دهند  

درخواست حذف این مطلب
رییس جمهور غنی از دادگاه عالی کشور خواست تا مسئلۀ استیضاح اعضای ک نه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی به وضاحت تفسیر نموده و به ک نه فرمان داد تا فیصله دادگاه عالی در پست های خود به وظایفشان ادامه دهند.

ادامه مطلب  

اعاده دارسی و شرایط اعاده دادرسی درآیین دادرسی مدنی  

درخواست حذف این مطلب
اعاده دادرسی در امور مدنی ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 5 - طرف مقابل در خواس

ادامه مطلب  

نحوه رسیدگی در دادگاههای کیفری وکیفری یک و اطفال وصلاحیت دادگاهها  

درخواست حذف این مطلب
فصل سوم- رسیدگی در دادگاه های کیفری مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند: الف – کیفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط و

ادامه مطلب  

دادخواست ابطال سند (مالی)  

درخواست حذف این مطلب
اسناد و دلایل ضروری جهت ثبت دادخواست ابطال سند (مالی) 1- شهادت شهود و مطلعین 2- تحقیقات محلی 3 اتیان سوگند - 4 - درخواست استعلام 5- پرونده استنادی 6- سایر دلایل و مستندات 7- ارجاع به کارشناسی 8-معاینه محلی مرجع ذی صلاح: دادگاه محل اقامت خوانده/دادگاه محل وقوع قرارداد/دادگاه محل انجام تعهد /دادگاه محل وقوع مال غیر منقول شرح خواسته: ریاست محترم دادگاه عمومی.................. با سلام احتراماً به استحضار میرساند: بموجب مستندات ابرازی بین اینجانب و خوانده دعوا

ادامه مطلب  

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

درخواست حذف این مطلب
شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دی

ادامه مطلب  

فک رهن وا ام به فک رهن و رای دادگاه نسبت به فک رهن  

درخواست حذف این مطلب
اقامه دعوی ا ام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مرهونه در آراء: 1- دادگاه بدوی 2- دادگاه تجدیدنظر 3-اعلام اشتباه رأی دادگاه تجدیدنظر از ناحیه س رست مجتمع قضائی... 4- دیوان عالی کشور 5- دادگاه تجدیدنظر شعبه هم عرض. 1- رأی شماره 19/4/80-823 دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خواندگان به فک رهن با پرداخت دیون مرتهن و تنظیم سند رسمی:09127045177 ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اقرار (بخش دوم)  

درخواست حذف این مطلب
اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 1. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بز ار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیف

ادامه مطلب  

حضرت صالح (ع) و قوم ثمود  

درخواست حذف این مطلب
حضرت صالح (ع) و قوم ثمودحضرت صالح (ع) / حضرت صالح (ع) و قوم ثمودیکی از انی که اسم او در قرآن آمده، حضرت صالح - علیه السلام - است که نامش در قرآن یازده بار ذکر شده است. او از نواده های سام بن نوح از قبیله ثمود بود، بعضی سلسله نسب او را چنین ذکر نموده اند: «صالح بن عبید بن جابر بن ثمود» و بعضی دیگر او را به عنوان «صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح» یاد کرده اند.

ادامه مطلب  

عاقبت قوم ثمود  

درخواست حذف این مطلب
عاقبت قوم ثمودحضرت صالح (ع) / عاقبت قوم ثمودعذاب الهی در کمین قوم ثمودآنها نه تنها از این جنایت بزرگ، نهراسیدند، بلکه با کمال بی شرمی نزد صالح آمدند و گفتند: «آن عذاب را که وعده می دهی بر ما فرو فرست.»خداوند به صالح - علیه السلام - وحی کرد: به آنها بگو: عذاب من تا سه روز دیگر به سراغ شما خواهد آمد، اگر شما در این سه روز توبه کردید، عذابم را از شما باز می دارم و گرنه، قطعاً مشمول عذاب خواهید شد..

ادامه مطلب  

قانون ثبت املاک ونحوه ثبت املاک واعتراض به ثبت  

درخواست حذف این مطلب
مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آ ... ین اصلاحات و الحاقات باب اول - تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزهٔ ابت ... به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۳ ملغی شده. ماده ۴ ملغی شده. ماده ۵ ملغی شده.

ادامه مطلب  

قانون ثبت اسناد واملاک بخش اول ونحوه ثبت املاک واعتراض به ثبت  

درخواست حذف این مطلب
مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آ ... ین اصلاحات و الحاقات باب اول - تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزهٔ ابت ... به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۳ ملغی شده. ماده ۴ ملغی شده. ماده ۵ ملغی شده.

ادامه مطلب  

... آهنگ جدید صالح صالحی به نام ساعت عاشقی  

درخواست حذف این مطلب
... آهنگ جدید صالح صالحی به نام ساعت عاشقی ... آهنگ ساعت عاشقی از صالح صالحی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز صالح صالحی با نام ساعت عاشقی مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از صالح صالحی به نام ساعت عاشقی در رسانه برتر ملی موسیقی و ... , پی سی لایت ... new and amazing ... named saat asheghi produced by saleh salehi ... آهنگ جدید صالح صالحی به نام ساعت عاشقی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نحوه اعتراض به آرا در دادگاههای کیفری واعاده دادرسی و فرجام خواهی  

درخواست حذف این مطلب
بخش چهارم- اعتراض به آراء فصل اول- کلیات ماده ۴۲۶- (اصلاحی ۱۳۹۴) دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسید ... به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می¬شود، حسب مورد در

ادامه مطلب  

... آهنگ جدید صالح رضایی به نام رمانتیک  

درخواست حذف این مطلب
... آهنگ جدید صالح رضایی به نام رمانتیک ... آهنگ رمانتیک از صالح رضایی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز صالح رضایی با نام رمانتیک مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از صالح رضایی به نام رمانتیک در جعبه ... ... new and amazing ... named romantic produced by saleh rezaei ادامه مطلب

ادامه مطلب  

... آهنگ جدید صالح رضایی به نام رمانتیک  

درخواست حذف این مطلب
... آهنگ جدید صالح رضایی به نام رمانتیک ... آهنگ رمانتیک از صالح رضایی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز صالح رضایی با نام رمانتیک مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از صالح رضایی به نام رمانتیک در جعبه ... ... new and amazing ... named romantic produced by saleh rezaei ادامه مطلب

ادامه مطلب  

... گزارش کارآموزی وک ...  

درخواست حذف این مطلب
گزارش کاراموزی وک ... گزارش کارآموزی وک ... ۵۰۰ ص یک نمونه ازنظریه کارآموزصرف نظر از خواسته خواهان با توجه به آنکه در قسمت اخیر رأی صادره دادگاه محترم مبادرت به رد دعوی خواهان از لحاظ عدم انجام رفع نواقص نموده است. اما ایرادی که در رأی موصوف منطبق با ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مشاهده می گردد آنکه قانونگذار تکلیف رد دعوی را در اینگونه موارد از وظایف مدیر دفتر آن دانسته است نه آنکه دادگاه خود رأساً مبادرت به این امر نماید.فصل اولگزارشات حقوقی

ادامه مطلب  

رسید ... دادگاه به دستور فروش ملک غیر قابل افراز  

درخواست حذف این مطلب
رسید ... دادگاه به دستور فروش ملک غیر قابل افراز زمانیکه یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.. جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب  

حکم چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.” واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می شود.تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می کند،

ادامه مطلب  

ساختار حقوقی دادگاه های کیفری  

درخواست حذف این مطلب
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری: "دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود." همزمان با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند 92 تشکیلات قضایی نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی شده که آشنایی با آنها برای مردم ضروری است. که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می دهیم.

ادامه مطلب  

تفاوتهای ماهوی و شکلی دعوای حقوقی و کیفری  

درخواست حذف این مطلب
اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد. در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق جرمی نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی یا اجتماعی ما پیش می آید

ادامه مطلب  

نیم عشر دادگاهی چیست  

درخواست حذف این مطلب
در مواردی که با تجدیدنظرخواهی یکی از اصحاب دعوای حقوقی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان طرح می شود، دادگاه یادشده پس از صدور حکم، نسخه ای از دادنامه صادره رابرای اصحاب دعوی ارسال و همزمان، پرونده مربوط به دادگاه بدوی را به همراه نسخه ای از رأی مرحله تجدیدنظر به آن دادگاه می فرستد.

ادامه مطلب  

قرار رد یا ابطلال دادخواست توسط دادگاه تجدید نظر  

درخواست حذف این مطلب
دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى کند: 1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواستخواهان صادر می شود. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دادگاه صالح به امور قیمومت  

درخواست حذف این مطلب
✅ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قيمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به

ادامه مطلب  

تقاضای طلاق از سوی زوجه و تکلیف امور مالی  

درخواست حذف این مطلب
م ج: چکیده: در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اثار دادخواست نسبت به دادگاه  

درخواست حذف این مطلب
آثار دا خواست نسبت به دادگاه 1.ایجاد اشتغال وتکلیف و رسیدگی: دادخواست موجب اشتغال دادگاه میشود و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای یا فصل خصومت است دادگاه نمیتواند به هیچ عنوان از رسیدگی به دعوا و صدور رای خودداری کند و چنانچه خودداری کند مطابق ماده 597 قانون مجازات مورد تعقیب قرار میگیرد ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اثار دادخواست نسبت به دادگاه  

درخواست حذف این مطلب
آثار داد خواست نسبت به دادگاه 1.ایجاد اشتغال وتکلیف و رسیدگی: دادخواست موجب اشتغال دادگاه میشود و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای یا فصل خصومت است دادگاه نمیتواند به هیچ عنوان از رسیدگی به دعوا و صدور رای خودداری کند و چنانچه خودداری کند مطابق ماده 597 قانون مجازات مورد تعقیب قرار میگیرد ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معیار حکم  

درخواست حذف این مطلب
حکم دادگاه رایی است که به موجب آن اختلاف در دادگاهی که ان را صادر کرده فصل می شود حکم دارای 4 عنصر است : 1.در امور ترافعی صادر شده باشد :عبارات ماده 229 قانون ایین دادرسی مدنی به روشنی گویای این امر است که تفکیک انجام شده در این ماده ویژه ی امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی شود ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وصول اجاره بها معوقه از محل رهن  

درخواست حذف این مطلب
روش وصول #اجاره_بهای_معوقه از محل رهن ♻️هرگاه مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره، عین مستاجره را تخلیه نکند؛ موجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرایِ اداره ثبت مراجعه کند. ♻️موجر باید کل مبلغ ودیعه را به آن دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به دایره اجرا تحویل دهد. ♻️دایره اجرا مبلغ رهن را به مستاجر نمی دهد و فقط پس از صدور رای دادگاه و ر مطالباتِ موجر، اقدام به رد آن به مستاجر میکند.

ادامه مطلب  

پیروزی قطعی ایران در دادگاه فوتبالی با عربستان؟  

درخواست حذف این مطلب
رییس فدراسیون فوتبال شک ندارد که در دادگاه مقابل سعودی ها، این فدراسیون ایران است که پیروز می شود.

ادامه مطلب